Förintelsen och överlevare från Auschwitz-Birkenau
Auschwitz
Uppgifter
Svara på uppgifterna och skicka svaren  till den e-mail som läraren uppger.

 1. I vilket land finns Auschwitz?
 2. Till vad användes Auschwits från början?
 3. Vilken gas användes för att gasa ihjäl människor?
 4. Vilken var den enda vägen ut sade fångarna?
 5. Varför vet man så mycket om hur Pawel Stransky hade det i koncentrationslägren ?
 6. I vilka koncentrationsläger var Pawel Stransky?
 7. När besökte Pawel Stransky KSH?
 8. Vilka uppgifter hade Pawel Stransky i Birkenau?
 9. På vilket sätt fick Vera litet extra mat och kunde dela med sig av brödransonen till Pawel?
 10. Vad handlar uppläsningen från  Heidi Frieds bok Skärvor av ett liv om ? Kommer du inte ihåg så kolla här.
 11. Varför byggdes Birkenau?
 12. Hur många dödades i Birkenau?
Länkar
Pavel Stransky
Pavel Stansky
 i KSH

Uppgifter