Auschwitz
Auschwitz
Auschwitz koncentrationsläger fanns i södra Polen i staden Oswiecim.
Från början var det ett fångläger för  politiska  fångar . Efter natzisternas beslut att utrota den judiska befolkningen  blev Auschwitz och framförallt
Auschwitz II Birkenau det största utrotningslägret. Mera om Auschwitz genom
att gå in genom porten där enda utgången var......
Porten
Länkar
Pavel Stransky
Pavel Stansky
 i KSH

 Uppgifter