Birkenau
Auschwitz
      Birkenau sett från vakttornet och barackerna från insidan

Baracker   insidan                          

Birkenau eller Auschwitz 2 började byggas 1941 och syftet med lägret var att systematiskt utrota den judiska befolkningen och andra icke önskade personer. Tågvagnarna kom direkt in på området och där delades fångarna upp i de som orkade arbeta och de som genast gasades ihjäl.
Matransonerna var så knappa att ytterst få överlevde en längre tid än några månader. Pavel berättade att hans hustru Vera överlevde tack vare att hon skötte om matutdelningen och kunde efter utdelningen skrapa i sig det lilla fett som blev kvar på kanterna i kastrullerna då soppan hade kallnat. Pavel fick  en del av Veras brödranson och kunde klara sig utan att svälta ihjäl.
I Birkenau gasades över en och en halvmiljon människor ihjäl. Gaskammrarna och krematorierna sprängdes för att inte lämna bevis för eftervärlden  då nazisterna övergav lägret . Ytterst få överlevde Birkenau och därför kommer du bort från den här sidan endast  att klicka på någon av de överlevandes namn.

Länkar
Pavel Stransky
Pavel Stansky
 i KSH

Uppgifter