Auschwitz
Koncentrationsläger som går under namnet  Auschwitz 1 är nu ett museum över nazismens offer. Vid ingången till lägret finns den ökända texten Arbete ger frihet.
Bilderna  har jag tagit då vi besökte platsen sommaren 2003.

porten 
Det kändes kusligt att gå in genom porten där  få gick levande  ut
Auschwitz 1 grundades först som ett koncentrationsläger för politiska fångar. Auschwitz var det första koncentrationsläger där nazisterna gasade ihjäl människor med cyklon B gas. De första offren var ryska krigsfångar, senare mötte judar och andra samma öde i gaskammaren. Efteråt brändes kropparna i krematoriet. Fångarna viskade till varandra att enda vägen ut från Auschwitz var genom skorstenen. Gasen som användes var i fastform och förvarades i burkar och då den kom i kontakt med luft bildades den giftiga gasen som kvävde offren. Snart blev lägret för litet och  det stora utrotningslägret  Birkenau byggdes.


gas

Giftburkar

Länkar
Pavel Stransky
Pavel Stransky
 i KSH

 Uppgifter